Odškodnění při pracovním úrazu: na co máte nárok?

Odškodnění při pracovním úrazu je povinné v momentě, kdy přijdete na pracovišti k újmě. Jenomže ne vždy se staví zaměstnavatelé k jeho vyplacení čelem a někdy klidně pokrátí částku, jakou máte dostat – v praxi se můžete setkat také s označením „bolestné“. Jestliže se ale nechcete nechat odbýt, případně na vás firma tlačí, abyste ukončili rekonvalescenci dříve, můžete se obrátit na právní specialisty, kteří firmu za vás upozorní, na co máte nárok.

Nejdříve je nutné určit, zda jde o pracovní úraz

Jednoduše řečeno musí dojít k újmě na pracovišti nebo při plnění pracovních úkolů, a to nezávisle na vůli zaměstnance (úraz si tedy nesmíte přivodit sami). Specialisté konkrétně definují, že aby šlo o pracovní úraz, musí splňovat následující:

  • došlo k němu nezávisle na vůli zaměstnance
  • byl způsoben krátkodobým, nepředvídatelným a násilným působením zevních vlivů, což je např. manipulační technika, chemikálie, ale i ostatní zaměstnanci na pracovišti
  • stalo se tak při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, event. v momentě, kdy se zaměstnanec kupříkladu k jejich plnění připravoval
  • mezi vznikem újmy na zdraví zaměstnance a úrazem musí být příčinná souvislost

Ne vždy ale člověk dokáže určit, zda si opravdu přivodil pracovní úraz – potažmo pokud k němu dojde přímo na pracovišti, kdy mu např. skladník během vykonávání úkolů na jeho pracovišti přejede nohu paletovým vozíkem, jedná se zjevně o pracovní úraz – naopak pokud má zaměstnanec třeba zdravotní potíže ještě před nástupem do dané práce, a v jejím průběhu se jeho stav zhorší nebo v souvislosti s nimi přijde k úrazu (typicky bolest zad), nemusí být jednoznačné, zda (ne)jde o pracovní úraz.

Náhrada za bolest i za trvalé následky

Ze všeho nejdříve je nutné upozornit, že jakmile se na pracovišti zraníte, máte povinnost hlášení pracovního úrazu, a to bezodkladně poté, co k němu došlo. Jako kompenzace vám přitom náleží náhrada za bolest, a to nejenom za tu, kterou jste pocítili při samotném úrazu, ale rovněž za tu přetrvávající v průběhu rekonvalescence.

A pakliže se budete potýkat s potížemi kvůli pracovnímu úrazu i po rekonvalescenci (např. snížená rotace nebo pohyblivost končetiny…), máte rovněž nárok na náhradu za trvalé následky, potažmo na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Bohužel se ale stává, že je zranění ohodnoceno nižším stupněm závažnosti, případně je zpracován odborný posudek neúplně či nekvalitně. Pak vám nezbývá než se obrátit na právní poradnu nebo orgány státní správy, které se tímto zabývají.